Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

REKRUTACJA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

STREFA RODZICA

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019KLASA 0
• Dla 4-5-latków:
• Pięciolatki - Jesteśmy dziećmi Bożymi pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
• "Kolorowy start" Wydawnictwo MAC, Wiesława Żaba - Żabińska

• Sześciolatki - Jezus mnie kocha pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
• "Olek i Ada" B+ Wydawnictwo MAC, Wiesława Żaba - Żabińska, Iwona Fabiszewska
• "New English Adventure Starter" zeszyt ćwiczeń

KLASA 1
• Religia - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

KLASA 2
• Religia - KOCHAMY PANA JEZUSA pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

KLASA 3
• Religia - Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

KLASA 4
• Religia - JESTEM CHRZEŚCIJANINEM pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

KLASA 5
• Religia - Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

KLASA 6
• Religia - Wierzę w Kościół pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

KLASA 7
• Religia - Spotkanie ze słowem ks. Stanisława Łabendowicza

KLASA 8
• Religia -


Uczniowie klas 1-8 otrzymują podręczniki z dotacji celowej