Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA RODZICA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

REKRUTACJA
WYNIKI REKRUTACJIProcedura postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas pierwszych w PSP w Cerekwi

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEW, TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I


dokumenty do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SPOZA OBWODU
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY