Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA RODZICA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

REKRUTACJA
REKRUTACJAdokumenty do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 3-4 LETNIEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SPOZA OBWODU
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY