Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA RODZICA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

REKRUTACJA
REKRUTACJAProcedura postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas pierwszych w PSP w Cerekwi

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I


dokumenty do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SPOZA OBWODU
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY