Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA


STREFA UCZNIA


PLAN LEKCJI


KOŁA ZAINTERESOWAŃ


PRAWA UCZNIA
OBOWIĄZKI UCZNIA W SZKOLE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW


Uczeń ma obowiązek:


a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

b) uzupełnić braki wynikające z absencji,

c) chronić własne życie i zdrowie oraz przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowia innych,

d) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

e) stosować się do zasad kultury i współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

f) dbać o kulturę zachowania i kulturę języka,

g) godnie reprezentować swoją klasę i szkołę,

h) dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności,

i) jeśli nieobecność wynosi więcej niż 14 dni – usprawiedliwienie wystawia lekarz, w przypadku nieobecności krótszej – ucznia usprawiedliwia rodzic (prawny opiekun),

j) przychodzić do szkoły ubranym schludnie, estetycznie i skromnie oraz nosić w szkole obuwie na gumowej podeszwie,

k) od 1 września 2008r. uczniów obowiązują dwa stroje: - codzienny – schludny, estetyczny, skromny w ciemnych, stonowanych kolorach (szary, czarny, niebieski, granatowy, brązowy, zielony), - galowy – biała bluzka i granatowa bądź czarna spódnica, biała koszula i granatowe bądź czarne spodnie. Będzie on obowiązywał w dni przyjęte w ceremoniale szkoły.

l) zabrania się używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.