Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

REKRUTACJA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

STREFA RODZICÓW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Egzaminu nie można nie zdać.

Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.

W dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku uczniowie klas ósmych po raz drugi przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego.
Osiągnęli następujące wyniki:

j. polski:
59%- średni wynik kraju
63% - wynik szkoły
58% - wynik wiejskich szkół
57% - wynik miast do 20 tys. mieszkańców
59% - wynik miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
63% - wynik miast powyżej 100 tys. mieszkańców
59% - wynik szkół publicznych
63% - wynik szkół prywatnych

matematyka:
46% - średni wynik kraju
59% - wynik szkoły
44% - wynik wiejskich szkół
43% - wynik miast do 20 tys. mieszkańców
46% - wynik miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
53% - wynik miast powyżej 100 tys. mieszkańców
46% - wynik szkół publicznych
57% - wynik szkół prywatnych

j. angielski:
54% - średni wynik kraju
49% - wynik szkoły
48% - wynik wiejskich szkół
51% - wynik miast do 20 tys. mieszkańców
57% - wynik miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
64% - wynik miast powyżej 100 tys. mieszkańców
54% - wynik szkół publicznych
70% - wynik szkół prywatnychW dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego.
Osiągnęli następujące wyniki:

j. polski:
63% - średni wynik kraju
61,8% - wynik szkoły
62% - wynik wiejskich szkół
60% - wynik miast do 20 tys. mieszkańców
63% - wynik miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
67% - wynik miast powyżej 100 tys. mieszkańców
63% - wynik szkół publicznych
68% - wynik szkół prywatnych

matematyka:
45% - średni wynik kraju
55,7% - wynik szkoły
42% - wynik wiejskich szkół
42% - wynik miast do 20 tys. mieszkańców
45% - wynik miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
52% - wynik miast powyżej 100 tys. mieszkańców
45% - wynik szkół publicznych
57% - wynik szkół prywatnych

j. angielski:
59% - średni wynik kraju
66,4% - wynik szkoły
52% - wynik wiejskich szkół
56% - wynik miast do 20 tys. mieszkańców
61% - wynik miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
69% - wynik miast powyżej 100 tys. mieszkańców
58% - wynik szkół publicznych
74% - wynik szkół prywatnych
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

Porównanie wyników uzyskanych przez uczniów klas VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi w latach 2006-2012

Rok szkolny-2005/2006 Wynik szkoły-25,53 Stanin-Średni
Rok szkolny-2006/2007 Wynik szkoły-26,73 Stanin-Średni
Rok szkolny-2007/2008 Wynik szkoły-28,11 Stanin-Wysoki
Rok szkolny-2008/2009 Wynik szkoły-24,27 Stanin-Wysoki
Rok szkolny-2009/2010 Wynik szkoły-27,24 Stanin-Bardzo wysoki
Rok szkolny-2010/2011 Wynik szkoły-27,55 Stanin-Wysoki
Rok szkolny-2011/2012 Wynik szkoły-23,35 Stanin-Wyżej średniej
Rok szkolny-2012/2013 Wynik szkoły-26,19 Stanin-Wysoki