Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA UCZNIA

STREFA RODZICA

GRONO

AKTUALNOŚCI

HISTORIA

ARCHIWUM

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE
PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PROCEDURY ORGANIZACJI KONSULTACJI W KL. IV - VIII

PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W KL. I - III I ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM NA TERENIE SZKOŁY
zał 1

zał 2

zał 3