Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA UCZNIA

STREFA RODZICA

GRONO

AKTUALNOŚCI

HISTORIA

PRZEZ WIEDZĘ NA SZCZYT

ARCHIWUM

                                                                                                                           
"Przez wiedzę na szczyt.
Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych
w szkołach podstawowych z terenu gminy Zakrzew"10:56 2014-10-07 Program "Przez wiedzę na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Zakrzew" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął sie w marcu, trwał będzie do końca listopada 2014r.

W ramach tego projektu wsparciem zostali objęci uczniowie i uczennice klas IV - VI. Głównym celem jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci, a także podniesienie i rozbudzanie zainteresowań edukacyjnych. Klasy IV i V uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Uczniowie i uczennice biorący udział w realizacji zadań wynikających z założeń projektu pracują w ośmioosobowych grupach .
W ramach projektu odbywają się:
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
"Młody przyrodnik odkrywca"- program zajęć dla uczniów klas V-VI rozwijających umiejętności kluczowe w zakresie przyrody
"English is Fun"- program zajęć dla uczniów klas V-VI rozwijających umiejętności kluczowe w zakresie języka angielskiego
Zajęcia rozwijające zainteresowania wokalno- instrumentalne uczniów.