Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA UCZNIA

STREFA RODZICA

GRONO

AKTUALNOŚCI

HISTORIA

ARCHIWUM

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁYKONKURS RECYTATORSKI

W tak trudnym czasie dla nas Wszystkich dnia 18.02.2021 roku mimo pandemii odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci w kategorii 4-5 latki, klasy 0- I, II – III. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi.
W tym roku temat konkursu brzmiał „Miłość rośnie wokół nas”, w którym udział wzięło 35 dzieci.
Po zliczeniu punktów według kryteriów laureatami zostali:

w kategorii 4-5
I miejsce – Wencel Zuzanna Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
II miejsce – Kiełbasa Zofia PSP Cerekiew
III miejsce – Archabuz Liliana Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie

w kategorii 0-I
I miejsce – Janiszewska Zuzanna PSP Cerekiew
II miejsce – Arak Zofia PSP Cerekiew
III miejsce – Bojanowicz Anna PSP Cerekiew

w kategorii II -III
I miejsce – Majewski Marcel - PSP Bielicha
II miejsce – Syta Antoni PSP Zakrzew
II miejsce – Goguła Aniela PSP Cerekiew
III miejsce- Gielniowski Fabian PSP Bielicha
III miejsce – Sikora Anna PSP Wola Taczowska


ŚWIĄTECZNE PRACE UCZNIÓWZDALNY SZKOLNY KONKURS KOLĘD 2020

W listopadzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi ogłosiła przeprowadzenie Zdalnego Konkursu Kolęd.
Organizatorami konkursu była Publiczna Szkoła podstawowa w Cerekwi i Parafia Rzymskokatolicka w Cerekwi.
Uczniowie zobowiązani byli do nadesłania nagrania wykonanej przez siebie jednej kolędy do dnia 02 grudnia 2020 roku.

Komisja w składzie:
1. Elżbieta Kumięga (przewodnicząca),
2. Adam Ślusarczyk,
3. Dariusz Sobczyk,
po wysłuchaniu wszystkich nadesłanych nagrań, wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

w kategorii 0 – III
I miejsce ex aequo Kazimierz Prawda-Reszka
Aleksandra Limek
II miejsce Helena Kaszuba
III miejsce Patryk Walasek
Nagroda specjalna dla Wiktorii Chwały - za ciekawą interpretację kolędy “Cicha noc”

w kategorii klas IV – VIII
I miejsce Oliwia Kaszuba
II miejsce ex aequo Gabriela Wojtaszewska
Joanna Kurowska
III miejsce Bartłomiej Białkowski

16 grudnia Pani Dyrektor PSP w Cerekwi Elżbieta Kumięga wraz z Księdzem Adamem Ślusarczykiem wręczyli dyplomy i nagrody laureatom w wyżej wymienionych kategoriach grupowych.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - KOTYLIONY UCZNIÓW

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Dnia 22.10.20r. w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość - ślubowanie klasy 1. Pierwszoklasiści w obecności Pani Dyrektor zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali swój pierwszy egzamin na ucznia. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor. W ten oto sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów PSP w Cerekwi. Po zakończonej uroczystości uczniowie otrzymali swój pierwszy dokument - legitymację oraz pamiątkowe dyplomy i upominki.


DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole został uczczony uroczystą akademią przygotowaną przez uczniów klasy trzeciej. Słowo do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły skierowała również p. Dyrektor. Jednak w tym roku wszystko obyło się w trochę innych warunkach: cały występ był transmitowany na żywo z sali klasy trzeciej do wszystkich sal lekcyjnych naszej szkoły poprzez platformę Teams.


DZIEŃ CZYSTYCH RĄK W "ZERÓWCE"- 15 PAŹDZIERNIKA

Przypomnienie zasad prawidłowego mycia rączek i doświadczenia z mydełkami

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW W REMIZIE STRAŻACKIEJ

Uśmiechów i zachwytów nie było końca.


SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 (28.09)

Nasi młodsi uczniowie wysprzątali teren wokół szkoły, starsi las w Cerekwi wokół mogiły - miejsca pamięci.