Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA UCZNIA

STREFA RODZICA

GRONO

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY

HISTORIA

PRZEZ WIEDZĘ NA SZCZYT

NASZE OSIĄGNIĘCIA

ARCHIWUM

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
19 CZERWCA 2019
8:00 - KLASY IV - VIII
9:00 - MSZA ŚWIĘTA
10:15 - KLASY 0 - III

AUTOBUS
7:45 ZATOPOLICE
7:55 MILEJOWICE

8:45 ZATOPOLICE
8:55 MILEJOWICE

POWRÓT 11:30

Cerekiew ul. Wesoła 2, 26-652 Zakrzew
tel/fax 48 36 99 469
pspcerekiew@gmail.com
Inspektor Ochrony Danych: Bartłomiej Kida, bodo.radom@gmail.com